Ikon för Rikstermbanken

struktur

svenska termer: struktur
strukturbild
definition:

förekomst av och form på olika beståndsdelar i ett material

anmärkning:

Med struktur menas oftast utseendet av en brottyta hos materialet eller bilden i ett mikroskop av ett polerat och etsat prov.

engelsk term: structure
tysk term: Struktur
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969