Ikon för Rikstermbanken

sträckgräns

svensk term: sträckgräns
definition:

den påkänning vid vilken ett material erhåller en viss specifierad mindre förlängning utöver den, som är proportionell mot belastningen

anmärkning:

Sträckgränsen bestäms vanligen som den belastning, vid vilken den permanenta deformationen efter avlastningen är 0,2 % och uttrycks i kp/mm² genomskärningsarea hos provstaven.

se även:
engelsk term: yield strength
tysk term: Streckgrenze
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969