Ikon för Rikstermbanken

stelning

svensk term: stelning
definition:

flytande smältas övergång till fast form

engelsk term: solidification
tysk term: Erstarrung
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969