Ikon för Rikstermbanken

stabila systemet

svensk term: stabila systemet
förklaring:

I det stabila systemet uppträder kolet som grafit, vilket kan ske när Fe-C-legeringar stelnar mycket långsamt. Det egentliga jämviktsdiagrammet erhålls om jämvikten inställer sig enligt det stabila systemet.

se vidare under:
engelsk term: stable system
tysk term: stabiles System
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969