Ikon för Rikstermbanken

stålgjutgods

svensk term: stålgjutgods
definition:

gjutgods tillverkat av gjutstål

 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969