Ikon för Rikstermbanken

solidus

svenska termer: solidus subst. 
soliduslinje
förklaring:

En soliduslinje i ett fasdiagram anger den högsta temperatur en legering kan ha i fast tillstånd vid upphettning, innan den börjar smälta, eller den temperatur, vid vilken stelnandet slutar vid avkylning. Temperaturen gäller förhållandet vid jämvikt.

engelsk term: solidus
tysk term: Soliduslinie
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969