Ikon för Rikstermbanken

smältning

svensk term: smältning
definition:

överföring av fast material till en flytande smälta

engelsk term: melting
tysk term: Schmelzen
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969