Ikon för Rikstermbanken

slagg

svensk term: slagg
definition:

icke-metalliska produkter, som bildas i en metall eller uppstår vid smältning av metaller

anmärkning:

Kan uppstå av oxiderade icke metalliska ämnen i metallen, av oxidation av själva metallbadet, av aska från bränsle, smält eldfast material eller bitar därav etc. Ibland tillsätts flussmedel och liknande ämnen för att bilda en önskad slagg, som renar metallen eller åstadkommer en önskad process.

engelsk term: slag
tysk term: Schlacke
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969