Ikon för Rikstermbanken

släckning

svensk term: släckning
definition:

mycket snabb avkylning av ett metallstycke från en hög temperatur

anmärkning:

Sker vanligen i vatten eller andra vätskor, men kan även ske med luft eller andra gaser eller fasta ämnen.

engelsk term: quenching
tysk term: Abschrecken
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969