Ikon för Rikstermbanken

släckglödgning

svensk term: släckglödgning
definition:

värmebehandling för att behålla den austenitiska eller ferritiska struktur, som ett högt legerat stål har vid en hög temperatur

anmärkning:

Sker vanligen genom upphettning till höga temperaturer (över 1000 °C) och snabb kylning i vatten. Genom den snabba kylningen hinner inga hårda faser (karbider) falla ut, utan materialet förblir mjukt och lättbearbetat.

engelsk term: solution heat treatment
tysk term: Lösungsglühen
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969