Ikon för Rikstermbanken

segjärn

svensk term: segjärn
definition:

gjutjärn i vilket grafiten förekommer i form av kulor

anmärkning:

Erhålls genom att det smälta järnet behandlas med speciella metaller, vanligen magnesium och cerium.

engelska termer: spheroidal graphite cast iron
S.G. iron
ductile iron
tyska termer: Gusseisen mit Kugelgraphit
Sphäroguss
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969