Ikon för Rikstermbanken

sega gjutjärn

svensk term: sega gjutjärn
definition:

gjutjärn, som i användningstillståndet vid stora påkänningar deformeras i stället för att brista

anmärkning:

Sega gjutjärn är en gemensam benämning för aducerjärn och segjärn.

se även:
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969