Ikon för Rikstermbanken

resttöjningsgräns

svensk term: resttöjningsgräns
definition:

den högsta spänning till vilken en provstav kan belastas, utan att den kvarstående töjningen efter avlastningen överskrider ett angivet värde, vanligen 0,2 %

anmärkning:

Används för material utan tydlig sträckgräns, såsom gjutjärnen.

engelsk term: 0,2 % proof stress
tysk term: konventionelle Streckgrenze
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969