Ikon för Rikstermbanken

proportionalitetsgräns

svensk term: proportionalitetsgräns
definition:

den högsta spänning som man kan utsätta ett material för utan, att någon ändring i förhållandet mellan spänningen och formförändringen uppstår

engelsk term: limit of proportionality
tysk term: Proportionalitätsgrenze
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969