Ikon för Rikstermbanken

primärkristall

svensk term: primärkristall
definition:

de första dendritiska kristallerna som bildas i en legering vid stelnandet under likvidustemperaturen

se även:
engelsk term: primary crystal
tysk term: Primärkristall
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969