Ikon för Rikstermbanken

plastisk formförändring

svensk term: plastisk formförändring
definition:

permanent deformation av ett material genom belastning

anmärkning:

Sker på grund av glidning mellan atomplanen.

engelsk term: plastic deformation
tysk term: plastische Deformierung
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969