Ikon för Rikstermbanken

perlitiskt gjutjärn

svensk term: perlitiskt gjutjärn
definition:

gjutjärn med perlitisk grundmassa

engelsk term: pearlitic cast iron
tysk term: perlitisches Gusseisen
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969