Ikon för Rikstermbanken

normalisering

svensk term: normalisering
definition:

värmebehandling av stål och järn bestående i en uppvärmning över den undre omvandlingstemperaturen A-^, hållning där under viss tid, åtföljd av kylning i luft

anmärkning:

Genom normalisering görs ofta ett mjukt material hårdare och ett grovkornigt material finkornigare. Vanligen eftersträvas en struktur med tät finkornig perlit.

engelsk term: normalizing
tyska termer: Normalgluhen
normalisieren
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969