Ikon för Rikstermbanken

mikrosugning

svensk term: mikrosugning
definition:

mycket små håligheter och porer med oregelbundna gränser.

anmärkning:

Storleken av dessa är endast bråkdelar av en millimeter och kan oftast upptäckas först ned mikroskop.

engelsk term: micro-shrinkage
tysk term: Mikrolunker
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969