Ikon för Rikstermbanken

mikrostruktur

svenska termer: mikrostruktur
struktur
definition:

struktur som kan observeras på vanligen polerade och etsade metallprover vid studium i mikroskop med en förstoring, som är större än 10 gånger

anmärkning:

Kallas ofta enbart struktur.

engelsk term: microstructure
tyska termer: Mikrostruktur
Feingefüge
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969