Ikon för Rikstermbanken

metastabil

svensk term: metastabil
definition:

tillstånd av pseudo-jämvikt hos en atom eller system, som har mer energi än det stabila systemet, men för liten energi för att utan tillförsel av energi övergå till det stabila tillståndet

exempel:

Järn-cementit-systemet, som är metastabilt och övergår i det stabila järn-grafit-systemet.

engelsk term: metastable
tysk term: metastabil
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969