Ikon för Rikstermbanken

metallografi

svensk term: metallografi
definition:

läran om metaller och legeringars egenskaper

anmärkning:

Kan också avse studiet av strukturen hos metaller och legeringar medelst mikroskop.

engelsk term: metallography
tysk term: Metallographie
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969