Ikon för Rikstermbanken

legering

svensk term: legering
förklaring:

En legering har metalliska egenskaper och är sammansatt av ett eller flera grundämnen av vilka åtminstone ett är en metall. Legeringen har vanligen en eller flera egenskaper, som ej är lika de ingående komponenternas, vilka kan förekomma i fast lösning, kemisk förening och/eller i blandning med varandra.

engelsk term: alloy
tysk term: Legierung
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969