Ikon för Rikstermbanken

lamellär

svensk term: lamellär adj. 
definition:

En fas i en mikrostruktur som har plattliknande utseende kallas lamellär.

engelsk term: lamellar
tysk term: lamellar
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969