Ikon för Rikstermbanken

lödning

svensk term: lödning
definition:

sammanfogning av metaller eller metalldelar med hjälp av smält metall eller legeringar, som har lägre smältpunkt än de delar, som ska sammanfogas

anmärkning:

Legeringarna som används för sammanfogningen, kallas ofta lod och är vanligen tillverkade på tenn- eller blybas.

se även:
engelsk term: soldering
tysk term: Löten
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969