Ikon för Rikstermbanken

krypgräns

svenska termer: krypgräns
kryphållfasthet
definition:

den högsta påkänning man kan utsätta en metall för under viss lång tid och vanligen viss förhöjd temperatur, utan att någon permanent deformation äger rum eller, utan att töjningen överskrider en viss bestämd medeltöjning per tidsenhet

anmärkning:

Är lägre än sträckgränsen och är speciellt viktig i närheten av de temperaturer, vid vilka omkristallisation av metallen sker.

engelsk term: creep strength
tysk term: Kriechgrenze
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969