Ikon för Rikstermbanken

karborundum

svenska termer: karborundum
kiselkarbid
förklaring:

Karborundum är industriellt använd teknisk kiselkarbid SiC. Används både som eldfast material och legeringsämne.

engelsk term: silicon carbide
tysk term: Siliziumkarbid
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969