Ikon för Rikstermbanken

kärna

svenska termer: kärna
kristallisationskärna
definition:

det första strukturellt bestämda partiet av en ny fas, som bildas vid stelnandet av en smälta, vid en omkristallisation eller vid annan omvandling i fast tillstånd

engelsk term: nucleus
tysk term: Keim
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969