Ikon för Rikstermbanken

kälkänslighet

svenska termer: kälkänslighet
anvisningskänslighet
definition:

minskning i hållfasthet som en metall får vid slagseghetsprov, utmattningsprov eller statiska prov på grund av påkänningskoncentrationer vid skåror, repor o.d.

anmärkning:

Uttrycks vanligen som förhållandet mellan hållfastheten hos ett skårat respektive ett oskårat prov.

engelsk term: notch sensitivity
tysk term: Kerbempfindlichkeit
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969