Ikon för Rikstermbanken

järnbeledsagare

svensk term: järnbeledsagare
definition:

de grundämnen som alltid förekommer i tekniskt framställt järn utan att avsiktligt legerats in

anmärkning:

Dessa är kol, kisel, mangan, svavel och fosfor.

engelsk term: elements commonly present in iron
tysk term: Eisenbegleiter
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969