Ikon för Rikstermbanken

isotropisk

svensk term: isotropisk
förklaring:

Ett material är isotropiskt med hänsyn till en viss egenskap, t.ex. hållfastheten, om denna är lika i alla riktningar.

engelsk term: isotropic
tysk term: isotrop
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969