Ikon för Rikstermbanken

interkristallint brott

svensk term: interkristallint brott
definition:

brott som sker längs korngränserna i en metall

anmärkning:

Har i allmänhet ett mera glänsande brottutseende än transkristallint brott.

se även:
engelsk term: intergranular fracture
tysk term: Korngrenzenbruch
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969