Ikon för Rikstermbanken

inneslutning

svensk term: inneslutning
definition:

föroreningar, såsom oxider, sulfider, silikater, sandkorn etc. som blivit innestängda i metallen under stelnandet eller, som bildats i de fasta faserna efter stelnandet

engelsk term: inclusion
tysk term: Einschluss
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969