Ikon för Rikstermbanken

induktionshärdning

svensk term: induktionshärdning
definition:

härdning av järnlegeringar genom att medelst högfrekvensström upphetta föremålen till en temperatur över Ac₃ jämte åtföljande släckning

anmärkning:

Används oftast för endast partiell eller lokal härdning.

se även:
engelsk term: induction hardening
tysk term: Hochfrequenzhärtung
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969