Ikon för Rikstermbanken

hårdhet

svensk term: hårdhet
definition:

egenskap hos ett ämne, som bestäms av dess förmåga att motstå intryck från ett annat ämne

anmärkning:

För metaller definieras hårdheten vanligen som storleken av ett intryck gjort vid ett visst tryck av en standardiserad intryckskropp. Olika metoder finns för bestämning av ett ämnes hårdhet.

se även:
engelsk term: hardness
tysk term: Härte
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969