Ikon för Rikstermbanken

härdning

svensk term: härdning
definition:

metoder att göra ett föremål hårdare i dess helhet eller enbart i ytzonen

anmärkning:

Vid vanliga järn – kol – legeringar består härdningen i en upphettning till austenitområdet åtföljt av en mycket snabb avkylning (släckning) till martensitbildningsområdet.

se även:
engelsk term: hardening
tysk term: Härten
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969