Ikon för Rikstermbanken

grundmassa

svensk term: grundmassa
definition:

den övervägande fasen i en mikrostruktur, där andra beståndsdelar är inbäddade, exempelvis ferrit i ferritiskt segjärn, där grafitnoduler finns

engelsk term: matrix
tysk term: Grundmasse
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969