Ikon för Rikstermbanken

gråjärn

svenska termer: gråjärn
grått gjutjärn
definition:

gjutjärn som har större delen av sin kolhalt i form av fjällgrafit

se även:
engelsk term: gray iron
tysk term: Grauguss
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969