Ikon för Rikstermbanken

gjutjärn

svensk term: gjutjärn
definition:

järnlegeringar med höga C-halter (2–4,5 %) och Si-halter vanligen upp till ca 3 %

anmärkning:

Särskilt grått gjutjärn där grafiten utskiljs medan metallen fortfarande är i gjutformen.

engelsk term: cast iron
tysk term: Gusseisen
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969