Ikon för Rikstermbanken

galvanisering

svensk term: galvanisering
definition:

metoder att överdra ett metallföremål med en annan metall på elektrolytisk väg

anmärkning:

Galvanisering har oegentligt även använts för att beteckna varmförzinkning.

exempel:

Förzinkning, försilvring, förgyllning, förkromning, förkoppring.

se även:
engelsk term: electroplating
tysk term: Elektroplattierung
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969