Ikon för Rikstermbanken

flamhärdning

svensk term: flamhärdning
definition:

ythärdning eller lokal härdning av järndetaljer med en viss minimikolhalt, genom snabb upphettning med en öppen låga av den yta, som ska härdas, jämte åtföljande släckning

engelsk term: flame hardening
tysk term: Oberflächenhärtung
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969