Ikon för Rikstermbanken

fjällgrafit

svensk term: fjällgrafit
definition:

en i grått gjutjärn vanligen förekommande typ av grafit i form av förhållandevis långa böjda fjäll

engelsk term: flake graphite
tysk term: Lamellengraphit
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969