Ikon för Rikstermbanken

ferrolegeringar

svensk term: ferrolegeringar
definition:

tekniska järnlegeringar, som används för att legera eller desoxidera järn

exempel:

Ferrobor, ferrokisel, ferrokrom, ferromangan, ferromolybden.

engelsk term: ferro-alloys
tysk term: Ferrolegierungen
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969