Ikon för Rikstermbanken

fast lösning

svensk term: fast lösning
definition:

fast fas bestående av en metall eller legering, i vilken ett annat ämne kan lösas i varierande mängder, utan att kristallstrukturen ändras

engelsk term: solid solution
tysk term: Mischkristall
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969