Ikon för Rikstermbanken

fas

svensk term: fas
definition:

i en legering, en fysiskt och kemiskt homogen beståndsdel, som är skild från resten av legeringen av bestämda gränser

engelsk term: phase
tysk term: Phase
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969