Ikon för Rikstermbanken

exogen struktur

svensk term: exogen struktur
förklaring:

Inom metallografin betyder exogen struktur, att man har en grövre struktur med stora dendritiska kristaller ofta regelbundet ordnade.

engelsk term: exogenous structure
tysk term: exogene Struktur
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969