Ikon för Rikstermbanken

endotermisk

svensk term: endotermisk
förklaring:

Vid en endotermisk omvandling eller reaktion binds värme.

engelsk term: endothermie
tysk term: endotherm
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969