Ikon för Rikstermbanken

elastisk formändring

svensk term: elastisk formändring
definition:

deformering av ett material vid belastning, vilken dock återgår vid avlastning av materialet

anmärkning:

Vid belastningen deformeras kristallgittret något, men någon glidning mellan atomplanen sker ej.

engelsk term: elastic deformation
tysk term: elastische Formänderung
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969