Ikon för Rikstermbanken

elasticitetsmodul

svensk term: elasticitetsmodul
användningsområde: vid påkänning inom elasticitetsgränsen
definition:

förhållandet mellan spänning och töjning

engelsk term: modulus of elasticity
tysk term: Elastizitätsmodul
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969