Ikon för Rikstermbanken

elasticitetsgräns

svensk term: elasticitetsgräns
definition:

den högsta spänning, man kan utsätta ett material för, utan att någon permanent deformation har inträtt efter avlastning

engelsk term: elastic limit
tysk term: Elastizitätsgrenze
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969